Мариана Николова

Име: МАРИАНА НИКОЛОВА
ЕРМ № 20170620001
Образование:
в момента се обучава по бакалавърска програма – специалност „Библиотечен и информационен мениджмънт“
Квалификация:
- опит в съдебната администрация;
- опит в организиране и координиране на прояви, мероприятия и събития
Професионален опит:
- съдебен деловодител в СРС;
- съдебен координатор на Център за спогодби и медиация при СРС и СГС
Допълнителна квалификация:

Чужди езици:
Медиация - области:
обща, семейна и търговска медиация

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА