Миряна Калчева

Име: МИРЯНА КАЛЧЕВА
ЕРМ № 20060824013
Образование:
висше, техническо, магистър, ТУ София
Квалификация:
- инженер;
- международна логистика
Професионален опит:
- над 30 години ръководни позиции в областта на проектиране, автоматизация и маркетинг;
- над 15 години разрешаване на спорове
Допълнителна квалификация:
- медиатор;
- обучител по медиация;
- дългосрочна специализация по автоматизация в ТУ гр. Есен, Германия

Чужди езици:
немски, английски
Медиация - области:
- търговска медиация;
- семейни спорове

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА