Мария Георгиева

Име: МАРИЯ ГЕОРГИЕВА
ЕРМ № 20170828004
Образование:
висше – магистър, специалност „Управление на бизнеса“
Квалификация:
икономист
Професионален опит:
- управител на фирма;
- счетоводител;
- опит в съдебната администрация

Допълнителна квалификация:

Чужди езици:
Медиация - области:
обща и търговска медиация

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА