Милена Балевска

Име: МИЛЕНА БАЛЕВСКА
ЕРМ № 20170915005
Образование:
висше – специалност „Социални дейности“
Квалификация:

Професионален опит:
експерт „Човешки ресурси“
Допълнителна квалификация:

Чужди езици:
английски
Медиация - области:
обща и търговска медиация

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА