Людмила Вълчева

Име: ЛЮДМИЛА ВЪЛЧЕВА
ЕРМ № 20161122007
Образование:
висше – магистър, специалност „Право“
Квалификация:
- опит в областта на банковото, търговско и фирмено право, семейно право, търговско и вещно право;
- право на Европейския съюз и институции;
- превод, редактиране, ревизиране и коригиране на правни текстове
Професионален опит:
адвокат от 2002г. - понастоящем

Допълнителна квалификация:
- професионална квалификация – специалност „Право на Европейския съюз“;
- юрист-лингвист на свободна практика, а в периода 2011-2015 към Европейска централна банка

Чужди езици:
английски, испански, гръцки, руски
Медиация - области:
- общa медиация;
- медиация по семейни и трудови спорове;
- търговски, финансови и гражданско-правни спорове и др.

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА