Лилия Симеонова

Име: ЛИЛИЯ СИМЕОНОВА
ЕРМ № 20070321004
Образование:
висше – магистър, специалност „Право“

Квалификация:
- семейно, търговско, застрахователно, наказателно право;
- процесуално представителство
Професионален опит:
адвокат от 1997г. и медиатор от 2007г.
Допълнителна квалификация:
медиатор в ЦСМ от 2015г.

Чужди езици:
руски, английски
Медиация - области:
- търговска и семейна;
- спорове, свързани със застрахователни права;
- трудово-правни спорове;
- спорове, свързани с лични и имуществени права по наказателни дела с частно-правен характер

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА