Искра Стоянова

Име: ИСКРА СТОЯНОВА
ЕРМ № 20170731003
Образование:
магистър – специалност „Социални дейности“ и "Здравноосигурителни системи"
Квалификация:
опит в социалната сфера и трудовото право
Професионален опит:
юрисконсулт в държавната администрация
Допълнителна квалификация:
магистър, специалност „Право“

Чужди езици:

Медиация - области:
обща и търговска медиация

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА