Ирен Бекриева

Име: ИРЕН БЕКРИЕВА
ЕРМ № 20080204002
Образование:
висше – магистър, специалност „Международни икономически отношения“
Квалификация:
- мениджър проекти и експерт по бизнес развитие, с опит в създаване, развитие и управление на български и международни фирми;
- активен участник в международни преговори, сключване и изпълнение на договори по търговски сделки, икономически анализи;
- професионален опит във водеща телекомуникационна компания;
- опит в управление на човешките ресурси
Професионален опит:
мениджър проекти в представителство на международна компания в България
Допълнителна квалификация:
- търговска и семейна медиация;
- медиация в областта на спорове, свързани с права на потребителя;
- трансгранична медиация;

Чужди езици:
английски
Медиация - области:
- търговска и семейна медиация;
- медиация в областта на спорове, свързани с права на потребителя;
- трансгранична медиация;

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА