Христина Монева

Име: ХРИСТИНА МОНЕВА
ЕРМ № 20180108005
Образование:
висше – магистър, специалност „Класическо пеене“
Квалификация:
Професионален опит:
оперна певица


Допълнителна квалификация:
медиатор

Чужди езици:
английски, немски
Медиация - области:
обща медиация

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА