Габриела Димитрова

Име: ГАБРИЕЛА ДИМИТРОВА
ЕРМ № 20171127007
Образование:
висше – магистър, специалност „Право“
Квалификация:
гражданско право
Професионален опит:
адвокат
Допълнителна квалификация:


Чужди езици:
английски
Медиация - области:
обща медиация

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА