Гергана Декова

Име: ГЕРГАНА ДЕКОВА
ЕРМ № 20161129003
Образование:
висше – магистър, специалност „Право“
Квалификация:
семейно право, облигационно, наследствено и вещно право
Професионален опит:
адвокатски сътрудник, юрисконсулт
Допълнителна квалификация:
- разрешаване на конфликти и медиация в UTRECHT UNIVERSITY, Холандия;
- човешки права в UTRECHT UNIVERSITY, Холандия

Чужди езици:
английски, френски
Медиация - области:
обща медиация, граждански и семейни спорове

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА