Георги Бакалов

Име: ГЕОРГИ БАКАЛОВ
ЕРМ № 20070321002
Образование:
висше – магистър, специалност „Право“
Квалификация:
гражданско, семейно, търговско и вещно право
Професионален опит:
адвокат
Допълнителна квалификация:
- курс по психология на личността в НБУ;
- преподавател в НБУ, ИСК при УНСС, Съюза на юристите в България;
- разработил Програма за медиация към ИСК на УНСС
- бизнес медиация за треньор медиатор

Чужди езици:
руски, английски и немски
Медиация - области:
семейна медиация, вещни и имуществени спорове

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА