Евгения Василева

Име: ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЕВА
ЕРМ № 20130308001
Образование:
висше – магистър, специалност „Международни отношения“
Квалификация:
икономика и финанси
Професионален опит:
- университетски преподавател в УНСС - катедри „Международни отношения” и „МИО и бизнес”;
- консултант в Национална гореща телефонна линия за хора, пострадали от насилие, поддържана от Фондация «Асоциация Анимус»
Допълнителна квалификация:
- доц. доктор по икономика;
- търговска медиация

Чужди езици:
английски, немски, испански, руски
Медиация - области:
обща и търговска медиация

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА