Евгения Пешова

Име: ЕВГЕНИЯ ПЕШОВА
ЕРМ № 20180522002
Образование:
висше – магистър, специалност „Право“
Квалификация:
юрист
Професионален опит:
учител, член на ОИК комисия, застраховател
Допълнителна квалификация:
бакалавър физика

Чужди езици:
английски
Медиация - области:
семейна и търговска медиация

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА