Елиза Николова

Име: ЕЛИЗА НИКОЛОВА
ЕРМ № 20060907002
Образование:
висше – магистър, специалност „Право“
Квалификация:
търговското, облигационното, вещното право
Професионален опит:
адвокат и преподавател
Допълнителна квалификация:
- преподавател по право в бизнес колеж "Евростандарт";
- обучения по международно право в САЩ, Италия, Швейцария;
- председател на Професионалната асоциация на медиаторите в България (ПАМБ);
- обучител по медиация;
- преподавател по медиация в УНСС

Чужди езици:
английски и руски
Медиация - области:
- семейна, търговска и трансгранична медиация;
- медиация в областта на спорове, свързани с права на потребителя

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА