Евгения Нанчева

Име: ЕВГЕНИЯ НАНЧЕВА
ЕРМ № 20101222008
Образование:
висше – специалност „География“
Квалификация:
икономика на отбраната и сигурността;
Професионален опит:
експерт в държавния и частния сектор
Допълнителна квалификация:
семейна и търговска медиация

Чужди езици:
английски и руски
Медиация - области:
семейни спорове, делби, търговска медиация

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА