Динела Велкова

Име: ДИНЕЛА ВЕЛКОВА
ЕРМ № 20070302001
Образование:
висше – магистър, специалност „Право“
Квалификация:
опит в областта на медицинското и фармацевтичното право, гражданско право
Професионален опит:
адвокат
Допълнителна квалификация:
- магистратура по “Здравен мениджмънт”;
- представител по интелектуална собственост;
- курс по право на Европейската общност

Чужди езици:
руски, чешки и английски
Медиация - области:
обща медиация, гражданско-правни спорове

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА