Десислава Стоянова

Име: ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА
ЕРМ № 20180502003
Образование:
- икономическо;
- юридическо

Квалификация:
Професионален опит:
управление на международни проекти и разрешаване на казуси
Допълнителна квалификация:
сетификат за успешно завършено обучение по арбитраж от Арбитражен съд при Българската търговско-промишлена палата

Чужди езици:
английски, немски, френски
Медиация - области:
обща медиация

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА