Даниела Стойчева

Име: ДАНИЕЛА СТОЙЧЕВА
ЕРМ № 20151229003
Образование:
- инженер маркшайдер МГУ ”Св. Иван Рилски”
- специализация Приложна математика и информатика-Технически университет – София
- магистър по право СУ “Св. Климент Охридски”

Квалификация:

Професионален опит:
юрисконсулт
Допълнителна квалификация:
- специализация в областта на споровете, свързани с права на потребителя;
- обучение по търговска медиация

Чужди езици:
Медиация - области:
обща, семейна и търговска

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА