Десислава Николова

Име: ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА
ЕРМ № 20161025002
Образование:
висше – магистър, специалност „Право“
Квалификация:
юрист с познания и практика в областта на гражданското право и процес, трудово, търговско и облигационно право, административно право и процес, авиация, летища и летищни дейности.
Професионален опит:
юрисконсулт над 15 години в администрацията на летище София
Допълнителна квалификация:
- следдипломна квалификация в СУ „Св. Климент Охридски“ по Правната система на ЕС след Договора от Лисабон;
- сертифициран „НЛП практик;
- семейна, търговска и потребителска медиация

Чужди езици:
френски, английски, руски
Медиация - области:
граждански, трудови, търговски, семейни, публично-частни и др. спорове.

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА