Десислава Монева

Име: ДЕСИСЛАВА МОНЕВА
ЕРМ № 20170116019
Образование:
висше – магистър, специалност „Право“

Квалификация:
Гражданско, административно и наказателно право
Професионален опит:
адвокат
Допълнителна квалификация:
- висше – магистър, специалност „Славянски филологии“;
- магистратура по Международни отношения

Чужди езици:
английски, немски, руски и полски
Медиация - области:
семейна медиация, търговска медиация, имуществени спорове

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА