Диана Милова

Име: ДИАНА МИЛОВА
ЕРМ № 20150811003
Образование:
висше – магистър, специалност „Психология“

Квалификация:
- психология;
- преподавател по психология;
- управление на институции за социална работа
Професионален опит:
- психолог – работа с деца и възрастни;
- управление на Човешки ресурси
Допълнителна квалификация:

Чужди езици:
Медиация - области:
семейни и трудови спорове, административни спорове

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА