Диана Дукова

Име: ДИАНА ДУКОВА
ЕРМ № 20180828001
Образование:
- Европейско и международно право (Страсбург, Франция);
- Европейско наказателно бизнес право (Люксембург);
- Българско право (УНСС, София)

Квалификация:
адвокат
Професионален опит:
- юрисконсулт в областта на българското и международно право по въпроси свързани с търговски сделки (внос/износ) и търговско представителство, строителство,европейско финансиране;
- независим експерт в работна група на Европейката Комисия и Европейската Инвестициионна Банка за финансовите инструменти на ЕС,финансови институции, структурни и инвестиционни фондове

Допълнителна квалификация:
европейско финансиране, финансови инструменнти на ЕС

Чужди езици:
френски, английски, немски
Медиация - области:
търговски, имуществени, семейни спорове – национални и с международен и европейски елемент, спорове с финансови институции

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА