Диляна Божанова

Име: ДИЛЯНА БОЖАНОВА
ЕРМ № 20150811003
Образование:
висше – магистър, специалност „Право“

Квалификация:
юрист
Професионален опит:
- редактор на юридическа литература
- социален работник – социални услуги за деца и семейства, индивидуално и семейно консултиране
Допълнителна квалификация:
„Социална и юридическа психология“ – СУ „Св. Климент Охридски“

Чужди езици:
английски
Медиация - области:
семейни спорове

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА