Богдана Ваташка

Име: БОГДАНА ВАТАШКА
ЕРМ № 20150811011
Образование:
висше – магистър, специалност „Икономист“

Квалификация:
- практика в областта на международно сътрудничество;
- еврофондове, иновации, малки и средни предприятия;
- управление на човешките ресурси;
- разрешаване на спорове;
- водене на преговори и изпълнение на проекти
Професионален опит:
експерт в държавната администрация
Допълнителна квалификация:
- висше – магистър, специалност „Международни икономически отношения“;
- практически курс в Министерство на икономиката на Северен Рейн-Вестфалия, Дюселдорф, Германия;
- курс: „Индустриална политика на Япония“ към Японския продуктов център за социално-икономическо развитие, Токио, Япония;
- курс: „Проявление на икономическа политика“ към Международния валутен фонд и Световната банка, Виена, Австрия

Чужди езици:
английски, руски, френски
Медиация - области:
обща и търговска медиация

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА