Борислава Кирова

Име: БОРИСЛАВА КИРОВА
ЕРМ № 20170116016
Образование:
висше – магистър, специалност „Право“
Квалификация:
процесуално представителство и защита по граждански и наказателни дела
Професионален опит:
адвокат
Допълнителна квалификация:
магистърска програма по „Право на Европейския съюз“ при СУ „Св. Кл. Охридски“

Чужди езици:
английски, испански
Медиация - области:
обща медиация

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА