Борислав Георгиев

Име: БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ
ЕРМ № 20180724003
Образование:
- висше - магистър, специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“;
- в момента се обучава за магистър – специалност „Право“
Квалификация:
практика в областта на опазване на обществения ред и противодействие на престъпността
Професионален опит:
служител в държавната администрация
Допълнителна квалификация:
бакалавър, специалност „Връзки с обществеността“

Чужди езици:
английски
Медиация - области:
обща медиация

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА