Албена Пенова

Име: АЛБЕНА ПЕНОВА
ЕРМ № 20091207006
Образование:
висше – магистър, специалност „Право“
Квалификация:
адвокат
Професионален опит:
- адвокат от 1986г.
- медиатор от 2009г.;
- обучител на медиатори от 2011г.
Допълнителна квалификация:
- Сертификат по HELP от курс „Трудовите права като права на човека“ по програма HELP на Съвета на Европа, 2019г.;
- Специализирано обучение за адвокати по спорове при международно отвличане на деца, проведено от холандската организация LEPCA(Lawyers in Europe on Parental Child Abduction)м.април-м.септември 2016г.;
- Обучение по трансгранична медиация по проект“Европейска мрежа на медиатори за разрешаване на трансгранични спорове“, м.март 2012год.;
- Обучение по семейна медиация по програма “Медиация и съдебна власт-успешно взаимодействие за подобрен достъп до правосъдие и съдебни услуги”, финансиран от Фондация”Америка за България”

Чужди езици:
английски, руски
Медиация - области:
семейни и търговски спорове

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА