Албена Добрева-Дашева

Име: АЛБЕНА ДОБРЕВА-ДАШЕВА
ЕРМ № 20161227004
Образование:
висше – магистър, специалност „Право“
Квалификация:
практика по семейно право, вещно-правни и облигационни отношения, трудови спорове, административно право, спорове по устройство на територията, фирмено право и НПО, гражданско и административно процесуално представителство
Професионален опит:
адвокат от 2002г. - понастоящем
Допълнителна квалификация:
- курс за млади арбитри към БТПП: „Арбитраж и алтернативни способи за разрешаване на правни спорове”;
- специализация по семейна медиация

Чужди езици:
английски, руски, немски
Медиация - области:
семейни, имуществени, трудови и търговски спорове

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА