Ⅰ етаж Деловодства |     Ⅱ етаж Съдебни зали и Медиация (ст. 204) |     Ⅲ етаж Деловодство ДСИ (ст. 384)
Ⅰ етаж Деловодства
  Стая
Състав Стая
Състав Стая
Състав Стая

Софийски районен съд Без пиене, пушене и животни Пазете тишина
144-165
Етаж 1
111-126