Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
Ръководство
Съдии
Съдебни заседатели
Съдебна администрация
Съдии по вписванията
Държавни съдебни изпълнители
Съдебен район
Декларации
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
Вътрешни правила
Свободни работни места
Архив конкурси - 2019
Архив конкурси - 2018
Архив конкурси - 2017
Годишни отчетни доклади
Благотворителност
Свободни работни места

ОБЯВИ:СРС обявява конкурс за следната длъжност: Съдебен секретар - 7 щатни бройки.
Място на работа - сграда на Софийски районен съд в гр. София, бул. "Цар Борис ІІІ" № 54

Заповед
Обява
Заявление
Декларация чл.340а, ал.1 ЗСВ
Декларация по чл.107а, ал.1 КТ
Декларация ЗЗЛД


Обявата е публикувана във вестник  „24 часа“, бр. 239 на 02.09.2019 г.
 СРС обявява конкурс за следната длъжност: Съдебен помощник - 5 щатни бройки.

Заповед
Обява
Заявление
Декларация чл.340а, ал.1 ЗСВ
Декларация по чл.107а, ал.1 КТ
Декларация ЗЗЛД


Обявата е публикувана във вестник  „24 часа“, бр. 239 на 02.09.2019 г.
 СРС обявява конкурс за следната длъжност: Съдебен секретар - 7 щатни бройки.

Място на работа - сграда на Софийски районен съд в гр. София, бул. "Ген.М.Д.Скобелев" № 23.

Заповед
Обява
Заявление
Декларация чл.340а, ал.1 ЗСВ
Декларация по чл.107а, ал.1 КТ
Декларация ЗЗЛД
Заповед за удължаване на срока

Обявата е публикувана във вестник  „Сега“, бр. 178 на 01 август 2019 г.
 


СРС обявява конкурс за следните длъжности: Системен администратор - 2 щатни бройки; Специалист - бази данни и логистика - 1 щатни бройки.

Заповед
Обява
Заявление
Декларация чл.340а, ал.1 ЗСВ
Декларация по чл.107а, ал.1 КТ
Декларация ЗЗЛД

Протокол първи етап "Системен администратор"
Протокол първи етап "Специалист - бази данни и логистика"

Обявата е публикувана във вестник  „24 часа“, бр. 183 на 08 юли 2019 г.


Посещения:
page Counter

Обновено на 10.09.2019 г. в 16:36 ч.