Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
Пресслужба
Новини
Архив новини - 2017 г.
Архив новини - 2016 г.
Архив новини - 2015 г.
Архив новини - 2014 г.
Правила за достъп на медии в съда
Пресаташе
Среща на кандидатите за ВСС
График за провеждане на среща с
кандидатите за ВСС със съдиите от СРС

Дата Час Име
бул. "Цар Борис III", №54, зала 502
12.05.2017 г. 12:00 ч. Красимира Милачкова, АССГ
17.05.2017 г. 17:00 ч. Владимир Вълков, СРС
22.05.2017 г. 12:00 ч. Илияна Балтова, АС - Бургас
29.05.2017 г. 12:00 ч. Калин Баталски, ОС - Кюстендил
30.05.2017 г. 12:00 ч. Красимира Костова, АСнС
30.05.2017 г. 17:00 ч. Ерна Якова - Павлова, РС - Варна
01.06.2017 г. 12:00 ч. Боряна Димитрова, ОС Бургас
05.06.2017 г. 12:00 ч. Вера Цветкова, Софийски апелативен съд и Олга Керелска, ВКС
06.06.2017 г. 12:00 ч. Красимир Шекерджиев, ВКС
06.06.2017 г. 17:00 ч. Татяна Жилова, АССГ; Райна Мартинова, СРС; Методи Лалов, СРС
07.06.2017 г. 12:00 ч. Цветинка Пашкунова, ВКС
08.06.2017 г. 12:00 ч. Емил Дечев, СГС
09.06.2017 г. 12:00 ч. Светлозар Рачев, АдмС - Габрово и Севдалин Мавров, ВКС
12.06.2017 г. 17:00 ч. Роман Николов, РС - Брезник
14.06.2017 г. 12:00 ч. Любомир Нинов, РС - Варна
14.06.2017 г. 17:00 ч. Атанаска Дишева, ВАС
бул. "Драган Цанков", №6, киносалон
11.05.2017 г. 17:00 ч. Красимира Милачкова, АССГ
18.05.2017 г. 12:15 ч. Владимир Вълков, СРС
23.05.2017 г. 12:00 ч. Илияна Балтова, АС - Бургас
30.05.2017 г. 12:00 ч. Красимир Шекерджиев, ВКС
31.05.2017 г. 12:00 ч. Красимира Костова, АСнС
31.05.2017 г. 12:00 ч. Ерна Якова - Павлова, РС - Варна
05.06.2017 г. 17:00 ч. Олга Керелска, ВКС
06.06.2017 г. 12:00 ч. Татяна Жилова, АССГ; Райна Мартинова, СРС; Методи Лалов, СРС
07.06.2017 г. 12:00 ч. Вера Цветкова, Софийски апелативен съд
08.06.2017 г. 12:00 ч. Цветинка Пашкунова, ВКС
08.06.2017 г. 17:00 ч. Севдалин Мавров, ВКС
09.06.2017 г. 12:00 ч. Калин Баталски, ОС - Кюстендил; Емил Дечев, СГС
13.06.2017 г. 17:00 ч. Роман Николов, РС - Брезник
14.06.2017 г. 12:00 ч. Атанаска Дишева, ВАС
14.06.2017 г. 17:00 ч. Любомир Нинов, РС - ВарнаЗаявленията за среща с кандидатите за ВСС със съдиите от СРС, моля изпращайте на srs@justice.bg.

Обновено на 14.06.2017 г. в 09:46 ч.