Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
бул. Цар Борис III, 54
бул. Ген. Скобелев, 23
бул. Ген. Скобелев, 23

Наказателно отделение

1 етаж

Етаж 12 етаж

Етаж 2-1 етаж

Етаж 3

Обновено на 04.10.2017 г. в 09:32 ч.