Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
бул. Цар Борис III, 54
бул. Ген. Скобелев, 23
бул. Ген. Скобелев, 23

Наказателно отделение
(скоро...)


1 етаж

Етаж 12 етаж

Етаж 2-1 етаж

Етаж 3

Обновено на 17.02.2017 г. в 14:03 ч.