Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
Ръководство
Съдии
Съдебни заседатели
Съдебна администрация
Съдии по вписванията
Държавни съдебни изпълнители
Съдебен район
Декларации по ЗПРКИ
Вътрешни правила
Свободни работни места
Годишни отчетни доклади
Дарители
Благотворителност
Съдебен район

Закон за съдебната власт

Чл. 30. (1) Висшият съдебен съвет осъществява правомощията си чрез пленум, съдийска и прокурорска колегия.

(2) Пленумът на Висшия съдебен съвет се състои от всички негови членове и има следните правомощия:

7. по предложение на една от колегиите след съгласуване с министъра на правосъдието или по предложение на министъра на правосъдието, а по отношение на военните съдилища – след съгласуване с министъра на отбраната, определя броя, съдебните райони и седалищата на районните, окръжните, военните, административните и апелативните съдилища и прокуратури, създава и закрива съдилища и прокуратури, променя тяхното седалище и определя населените места, в които се разкриват териториални отделения към съответния районен съд и към съответната районна прокуратура.
Чл. 62. Районите
на районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища могат да не съвпадат с административно-териториалното деление на страната.


Съдебният район на Софийския районен съд включва (съгласно посоченото на сайта на ВСС):
София - райони


ОБЩИНА КМЕТСТВА
       Столична община с райони:
1   Средец  
2   Красно село  
3   Възраждане  
4   Оборище  
5   Сердика  
6   Подуяне  
7   Слатина  
8   Изгрев  
9   Лозенец  
10   Триадица  
11   Красна Поляна  
12   Илинден  
13   Надежда  
14   Искър кметство Бусманци
15   Младост кметски наместник кв. Горубляне
16   Студентски  
17   Витоша кметства: с. Владая, с. Мърчаево
18   Овча Купел кметства: Мало Бучино, Суходол, Горна баня
19   Люлин  
20   Връбница кметства: Волуяк, Мрамор
21   Нови Искър кметства: с. Балша, с. Войняговци, с. Доброславци, с. Житен, с. Кубратово, с. Кътина, с. Локорско, с. Мировяне, с. Негован, с. Световрачане, с. Подгумер, с. Чепинци
22   Кремиковци кметства: Бухово, Горни Богров, Долни Богров, с. Желява, с. Яна, квартали Ботунец, Враждебна, Кремиковци, Сеславци, Челопечене
23   Панчaрево кметства: Бистрица, Герман, Железница, Казичане, Кокаляне, с. Кривина, Лозен, Пасарел, кметско наместничество Плана
24   Банкя кметства: с. Иваняне, с. Клисура


Посещения:
free Web Counter

Обновено на 21.06.2016 г. в 18:17 ч.