Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
Ръководство
Съдии
Съдебни заседатели
Съдебна администрация
Съдии по вписванията
Държавни съдебни изпълнители
Съдебен район
Декларации
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
Вътрешни правила
Свободни работни места
Архив конкурси - 2018
Архив конкурси - 2017
Годишни отчетни доклади
Благотворителност
Решения по бързи производства - Архив 2012
ДЕКЕМВРИ  2012 

 03 Декември 2012г.     04 Декември 2012г.    05 Декември 2012г.    06 Декември 2012г.   07 Декември 2012г.

10 Декември 2012г.     12 Декември 2012г.    13 Декември 2012г.   14 Декември 2012г.    15 Декември 2012г.

17 Декември 2012г.     18 Декември 2012г.    19 Декември 2012г.    20 Декември 2012г.    21 Декември 2012г.

27 Декември 2012г.     28 Декември 2012г.

 

 

НОЕМВРИ  2012 


01 Ноември 2012г.     02 Ноември 2012г.     05 Ноември 2012г.     06 Ноември 2012г.    07 Ноември 2012г.

08 Ноември 2012г.     09 Ноември 2012г.     12 Ноември 2012г.     13 Ноември 2012г.    15 Ноември 2012г.

16 Ноември 2012г.     19 Ноември 2012г.     20 Ноември 2012г.    22 Ноември 2012г.    23 Ноември 2012г.    

26 Ноември 2012г.      27 Ноември 2012г.     28 Ноември 2012г.     29 Ноември 2012г.   30 Ноември 2012г.

 

ОКТОМВРИ  2012 


  01 Октомври 2012г.       02 Октомври 2012г.      08 Oктомври 2012г.    10 Октомври 2012г.    11 Oктомври 2012г.   

15 Oктомври 2012г.       16 Октомври 2012г.        17 Oктомври 2012г.    18 Октомври 2012г.    22 Oктомври 2012г.

23 Октомври 2012г.       24 Октомври 2012г.        25 Октомври 2012г.    26 Октомври 2012г.     27 Октомври 2012г.

29 Октомври 2012г.       30 Октомври 2012г.        31 Октомври 2012г.

 

СЕПТЕМВРИ  2012


 

 03 Септември 2012г.      05 Септември 2012г.     10 Септември 2012г.    11 Септември 2012г.    14 Септември 2012г.

 17 Септември 2012г.      20 Септември 2012г.      25 Септември 2012г.    26 Септември 2012г.

 

 

АВГУСТ 2012


 

02 Aвгуст 2012г.       08 Август 2012г.      09 Август 2012г.      13 Август 2012г.      21 Август 2012г.   29 Август 2012г.

31 Август 2012г.

 

 

ЮЛИ 2012


 

 

 02 Юли 2012г.         03 Юли 2012г.         04 Юли 2012г.      05 Юли 2012г.      06 Юли 2012г.      09 Юли 2012г.     

10 Юли 2012г.         11 Юли  2012г.         12 Юли  2012г.     13 Юли  2012г.     16 Юли 2012г.       17 Юли 2012г.

18 Юли 2012г.         19 Юли 2012г.          20 Юли  2012г.      23 Юли 2012г.      24 Юли  2012г.     26 Юли 2012г.

 30 Юли 2012г.        31 Юли 2012г.

 

 

ЮНИ 2012


 

 04 Юни 2012         05 Юни  2012г.      06 Юни  2012г.      13 Юни  2012      14 Юни 2012г.     15 Юни  2012г.       

18 Юни  2012г.      19 Юни  2012г.       20 Юни 2012г.       21 Юни  2012г.     25 Юни 2012г.     26 Юни  2012г.

27 Юни 2012г.       28 Юни  2012г

 

  

МАЙ 2012


 

 

 02 Май 2012г.         07 Май 2012г.       09 Maй  2012г.       11  Май  2012г.        14  Май  2012г.      15  Май   2012г.          

17  Maй  2012г.        19 Maй  2012г.      21  Май 2012г.       22 Май  2012г.         23 Май  2012г.       28 Май  2012г.

29 Май 2012г.         30 Май  2012г.       31 Май  2012г.

 

АПРИЛ 2012


 

 

 04 Април 2012г.    05 Април 2012г.      09 Април 2012г.     10 Април 2012г.      11 Април 2012г.    12 Април 2012г.           

17 Април 2012г.     18 Април 2012г.      19 Април 2012г.     20 Април 2012г.     21 Април 2012г.      23 Април 2012г.

24 Април 2012г.     25 Април 2012г.      27 Aприл 2012г.
 

 

МАРТ 2012


13 Март 2012 г.            14 Март 2012 г.             15 Март 2012г.               16 Март 2012 г.            19 Март 2012 г.  

20 Mарт 2012 г.            21 Март 2012г.              22 Март 2012г.               23 Март 2012г.         0  26 Март 2012г.  5 Април 2012г.

27 Март 2012г.             28 Март 2012г.              29 Март 2012г.               30 Март 2012г.


Обновено на 05.01.2016 г. в 16:56 ч.