Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
Електронни преписки след 15.04.2016 г.
Покани до всички заинтересовани лица за поръчки по чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Архив на обществените поръчки
Периодични плащания
Изпълнени договори
Вътрешни правила по ЗОП
Правила на председателя на СРС, уреждащи условията и реда за
планиране и изпълнение на обществените поръчки

 

Обновено на 02.11.2018 г. в 10:44 ч.